Vernostná karta

Pre našich verných zákazníkov (fyzické osoby) sme pripravili vernostný program

Výhody pre majiteľa vernostnej karty (fyzická osoba):

 • zľava 5 % - 10 % na servisné práce v závislosti od výšky sumy na faktúre:
  • 50 € do 100 €      zľava   5 %
  • 101 € do 250 €      zľava   7 %
  • od 251 € viac         zľava 10 %
 • zľava 5 % na požičanie strešných boxov
 • zľava 5 % na odťahovú službu

           

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre vydávanie a používanie vernostných kariet KARIREAL SLOVAKIA (ďalej len „Vernostná karta“): 

 • Vernostná karta je bezplatná zákaznícka karta, ktorú vlastní, vydáva a spravuje spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok, IČO: 35785403, zapísaná v OR, Okresný súd Bratislava I, oddiel SA, vložka 2407/B.
 • Vernostnú kartu je možné získať za pravidelný odber služieb (existujúci zákazníci) alebo za prvú službu – nákup v našej spoločnosti.
 • Zákaznícke výhody sú poskytované systémom zliav nasledovne: výška sumy na faktúre 50 € až 100 €: 5 % zľava na servisné práce, 101 € až 250 €: zľava 7 % na servisné práce, od 251 € viac: zľava 10 % na servisné práce; 5 % zľava na požičanie strešných boxov; 5 % zľava na odťahovú službu.
 • Zľava bude držiteľovi Vernostnej karty poskytnutá pri vystavení faktúry, pričom Vernostná karta musí byť predložená pred vystavením faktúry.
 • Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s. je oprávnená Vernostnú kartu okamžite zablokovať, ukončiť jej platnosť a znemožniť jej ďalšie používanie, a to najmä v prípadoch podozrenia na jej zneužitie, zrušenia vernostného programu KARIREAL SLOVAKIA a nahlásenie straty Vernostnej karty jej držiteľom.
 • Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto všeobecných podmienok, pričom oznámenie o zmene a aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok bude uverejnené na web stránke spoločnosti www.karireal.sk, prípadne v autosalóne spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
 • Osobné údaje žiadateľa Vernostnej karty sú spracúvané výlučne spoločnosťou KARIREAL SLOVAKIA, a.s. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ýkonov na účely vystavenia Vernostnej karty a podľa rozhodnutia držiteľa vernostnej karty aj na zasielanie marketingových aktivít KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickcých osôb získate TU.