Vernostná karta

Pre našich verných zákazníkov (fyzické osoby) sme pripravili vernostný program, ktorý im umožní okrem výhodnejšieho využívania našich služieb aj možnosť zbierať body.

Výhody pre majiteľa vernostnej karty (fyzická osoba):

 • zľava 5 % - 10 % na servisné práce v závislosti od výšky sumy na faktúre:
  • 50 € do 100 €      zľava   5 %
  • 101 € do 250 €      zľava   7 %
  • od 251 € viac         zľava 10 %
 • zľava 5 % na požičanie strešných boxov
 • zľava 5 % na odťahovú službu

Ďalšie výhody

Ak pri platbe za produkty a služby nášho servisu zákazník predloží vernostnú kartu, pripíšeme na ňu body.

Každý bod sa počíta – pri platbe za naše produkty a služby získate za každé 1 € nákupu 1 bod, pričom 10 nazbieraných bodov má hodnotu 0,20 €. Body sa pripisujú na vernostnú kartu. Nazbierané produkty si môže majiteľ karty kedykoľvek vymeniť za produkty alebo služby našej spoločnosti.

           

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre vydávanie a používanie vernostných kariet KARIREAL SLOVAKIA (ďalej len „Vernostná karta“): 

 • Vernostná karta je bezplatná zákaznícka karta, ktorú vlastní, vydáva a spravuje spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok, IČO: 35785403, zapísaná v OR, Okresný súd Bratislava I, oddiel SA, vložka 2407/B.
 • Vernostnú kartu je možné získať za pravidelný odber služieb (existujúci zákazníci) alebo za prvú službu – nákup v našej spoločnosti.
 • Zákaznícke výhody sú poskytované systémom zliav nasledovne: výška sumy na faktúre 50 € až 100 €: 5 % zľava na servisné práce, 101 € až 250 €: zľava 7 % na servisné práce, od 251 € viac: zľava 10 % na servisné práce; 5 % zľava na požičanie strešných boxov; 5 % zľava na odťahovú službu.
 • Zľava bude držiteľovi Vernostnej karty poskytnutá pri vystavení faktúry, pričom Vernostná karta musí byť predložená pred vystavením faktúry.
 • Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s. je oprávnená Vernostnú kartu okamžite zablokovať, ukončiť jej platnosť a znemožniť jej ďalšie používanie, a to najmä v prípadoch podozrenia na jej zneužitie, zrušenia vernostného programu KARIREAL SLOVAKIA a nahlásenie straty Vernostnej karty jej držiteľom.
 • Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto všeobecných podmienok, pričom oznámenie o zmene a aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok bude uverejnené na web stránke spoločnosti www.karireal.sk, prípadne v autosalóne spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
 • Osobné údaje žiadateľa Vernostnej karty sú spracúvané výlučne spoločnosťou KARIREAL SLOVAKIA, a.s. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ýkonov na účely vystavenia Vernostnej karty a podľa rozhodnutia držiteľa vernostnej karty aj na zasielanie marketingových aktivít KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickcých osôb získate TU.