Spokojnosť so servisom

Vážený zákazník,
naša spoločnosť sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i vašej spokojnosti. Najlepšou metódou pre zlepšovanie je vaša odozva, ktorou vyjadríte svoje pripomienky k spôsobu a výsledkom našej práce. Budeme vám vďační i za návrhy na zlepšenie našej činnosti.
Vaše názory budú podnetom na skvalitnenie našich služieb v snahe vyhovieť neustále sa zvyšujúcim požiadavkám.
Ďakujeme za váš čas strávený vyplnením dotazníka.

Odoslaním formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia mojej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA, a.s.