Odvoz zákazníkov

Odvoz zákazníkov sa v Bratislave vykonáva iba v rámci mesta Bratislava (nie blízke okolie) a podľa nasledovného časového harmonogramu:

  • 7.30 hod.
  • 8.30 hod.
  • 9.30 hod.

 

V prípade, že je vozidlo, ktoré vykonáva odvoz zákazníkov plne obsadené už pred stanovenou hodinou odchodu, toto odchádza skôr.

Pod odvozom zákazníka sa rozumie odvoz 1 osoby, ktorá priviezla vozidlo do servisu. Vyhradzujeme si právo nevoziť rodinných príslušníkov zákazníka.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte našich servisných poradcov.

 

Kontakty

VW

Bratislava

Vladimír Šimon

vedúci servisných služieb
Bratislava
+421 800 113 117

Marian Slovaček

servisný poradca
Bratislava
+421 914 334 669

Jaromír Krnáč

servisný poradca pre poistné udalosti
Bratislava
+421 911 046 500

Matúš Kalakaj

servisný poradca a garančný technik
Bratislava
+421 914 334 665
Hyundai

Bratislava

Vladimír Šimon

vedúci servisných služieb
Bratislava
+421 800 113 117

Mgr. Martin Ivánek, DiS.

servisný poradca
Bratislava
+421 914 334 667

Milan Mancal

servisný poradca pre poistné udalosti
Bratislava
+421 911 086 078

Erik Kohári

servisný poradca
Bratislava
+421 911 923 004

Radko Kupec

servisný poradca - garančný technik
Bratislava
+421 911 085 332
Škoda

Bratislava

Vladimír Šimon

vedúci servisných služieb
Bratislava
+421 800 113 117

Matúš Kalakaj

servisný poradca a garančný technik
Bratislava
+421 914 334 665

Marian Slovaček

servisný poradca
Bratislava
+421 914 334 669

Jaromír Krnáč

servisný poradca pre poistné udalosti
Bratislava
+421 911 046 500