Akcie servisu Hyuindai

Kontakty

Vladimír Šimon

vedúci servisných služieb
Bratislava
+421 800 113 117

Milan Mancal

servisný poradca pre poistné udalosti
Bratislava
+421 911 086 078

Mgr. Martin Ivánek, DiS.

servisný poradca
Bratislava
+421 914 334 667

Erik Kohári

servisný poradca
Bratislava
+421 911 923 004

Radko Kupec

servisný poradca - garančný technik
Bratislava
+421 911 085 332